>

Hem

Marcel Proust-sällskapet

Marcel Proust-sällskapet är en ideell förening med nästan 280 medlemmar. Vi vänder oss till alla som är intresserade av Marcel Prousts författarskap och framför allt hans romansvit På spaning efter den tid som flytt. Sällskapet grundades 21 oktober 1978.

Vi arrangerar minst sex evenemang per år, främst i form av föreläsningar, och ger med viss oregelbundenhet ut en skriftserie Om Proust — hittills fem volymer och en under produktion våren 2024.

Föreningen gav 2020 ut specialvolymen Om Flauberts stil (À propos du 'style' de Flaubert), en essä av Marcel Proust som också ingick i medlemskapet. Denna bok är dessvärre slut i lager.

Läs om hur du blir medlem under fliken "medlemskap" (i menyn ovan). Som medlem i sällskapet får du nyhetsbrevet Le Caniche Bleu, inbjudningar till evenemang till rabatterat pris samt vår skriftserie och ibland någon specialutgåva.

Sällskapet har inga egna lokaler. Sedan några år håller vi föreläsningarna på Kungliga Konstakademien. Vissa föreläsningar har filmats och går att ta del av via vår Youtube-kanal Proustube. På vår förra hemsida http://marcelproustsallskapet.blogspot.com/ kan du läsa om tidigare evenemang.

Vårt organisationsnummer är 802536-2206.

Sällskapets styrelse består av: Carl Lindgren ordförande, Tinni Ernsjöö Rappe vice ordförande, Birgitta Forsberg skattmästare och sekreterare, Harriet Svensson, Lars Fuhre och Erik Belin.

Följ oss gärna på Facebook (Marcel Proust-sällskapet) och Instagram (@proustsallskapet).

Ta del av äldre material från sällskapet: http://marcelproustsallskapet.blogspot.com.

Prousts värld

Marcel Proust (1871-1922) är främst känd för På spaning efter den tid som flytt, ett labyrintiskt skönlitterärt verk på omkring tretusen sidor. Det har liknats vid en gotisk katedral, Monets näckrosmålningar och Wagners operor. Författare som Vladimir Nabokov, Iris Murdoch och Walter Benjamin ansåg det vara 1900-talets främsta roman. Många tror att Proust är svårtillgänglig, men som den franske Proustforskaren Jean-Yves Tadié sagt: "Proust är en enkel författare, det är verkligheten som är komplicerad". De som läst hela verket vet att På spaning är en roman full av liv och humor som för alltid förändrar ens sätt att uppfatta världen.

Romanen

På spaning efter den tid som flytt är dels som en klassisk 1800-talsroman med ett galleri av personer lika levande som personerna i Dickens eller Balzacs romaner, dels är den en modern 1900-talsroman med ett flöde av tankar och associationer över livet, kärleken och döden.

Den unge pojke som på de första sidorna inte kan sova på grund av en utebliven godnattkyss från modern har redan börjat ett rastlöst sökande efter ett sätt att förhålla sig till tillvaron och människorna, och till sin egna begär. Detta sökande fortskrider sedan genom hela romansviten. Vilken är den verkliga verklighet som döljer sig i den lilla staden Combrays uråldriga kyrka, i tant Léonies sjukrum, i salongerna, på teatrarna och bordellerna i Paris och i de magiskt upplysta restaurangerna utmed den normandiska kusten? Vilken räddning undan ledan och intigheten finns i kärleken eller konsten? Framför allt är dock På spaning en roman om våra sinnen. Doft, smak, känsel, syn och hörsel, som vi registrerar världen genom får i Proust sin briljante skildrare.