Marcel Proust-sällskapet

Svenska Marcel Proust-sällskapet bildades 1978 och vill sprida kunskap om och vidga intresset för Marcel Prousts litterära verk.