>

Hem

/

Evenemang

Prousts romantiska tänkande och tänkarens födelse ur älskarens olycksöde i På spaning efter den tid som flytt

Föreläsning av: Johan Sehlberg

Foto: Anna Hartvig/Södertörns högskola

Detta föredrag ställdes in på grund av sjukdom och genomförs framöver istället. Vi återkommer i mejl till medlemmar, och på hemsidan och Facebook när vi vet ner.

Föredraget handlar om hur romanen för Proust utgör inte bara en särskild uttrycksform utan ett särskilt sätt att tänka – ett särpräglat ”romantiskt” tankesätt som skiljer sig från såväl poesin som filosofin. Ett sådant perspektiv låter På spaning efter den tid som flytt framträda inte bara som en gestaltning av ett annat sätt att förstå romanformens förhållande till tanken, utan också av en annan förståelse av vem tänkaren är och under vilka betingelser som tänkande i själva verket sker.

Johan Sehlberg är fil. dr i filosofi vid Södertörns högskola med samtida fransk filosofi, antikens filosofi och filosofisk estetik som främsta forskningsintressen.

I och med att tillfället inleds med årsmötet är det inget inträde.

Årsmöte: kl. 13.00-13.30.

Föredrag: kl. 13.30-14.30.

Inträde medlem: Gratis

Icke medlem: Gratis

Tid: lördag 6 april 2024

Plats: Fredsgatan 12 (Konstakademiens hörsal)